Tuesday, July 4, 2017

Vol 8 / nr 13 / Tampere, Finland


Ulla löysi kirjeen käydessään mökkipaikkankunnallaan Mäntässä Serlachiuksen museossa: On hieno kuva ja kuvastaa hyvin ihmisen pienuutta.

Ulla found the envelope from Mänttä (where her summer cottage is), at the Serlachius museum: It is a wonderful picture, and shows well the smallness of a man.

No comments:

Post a Comment